Strona główna » Liceum » Język polski » Pozytywizm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

"Dlaczego tolerancja religijna i rasowa jaest niezbędna we współczesnym świecie?"- w oparciu o lekturę "Mendel Gdański".

Słowo „tolerancja” oznacza wyrozumiałość, liberalizm w stosunku do cudzych wierzeń, rasy, praktyk, poglądów, postępków, postaw, choćby różniły się od wła [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:08 , Wyświetleń: 1169 , Ocena: 46.81, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Pieniądze - kluczem do wolności?

Każda żywa istota dożywsza sędziwych lat, zastanawia się nad sensem swojego życia. Budzą się wtedy w człowieku refleksie i odżywają wspomnienia minionych lat. Lat, któr [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:35 , Wyświetleń: 1171 , Ocena: 42.65, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Czy pieniądze są kluczem do wolności?

Każda żywa istota dożywsza sędziwych lat, zastanawia się nad sensem swojego życia. Budzą się wtedy w człowieku refleksie i odżywają wspomnienia minionych lat. Lat, któr [...]

Dodano: 2008-10-06 17:48:02 , Wyświetleń: 1176 , Ocena: 68.69, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Praca miernikiem wartości człowieka w powieści tendencyjnej E. Orzeszkowej "Nad Niemnem".

Bohaterowie powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy pracują, oraz na tych, którzy żyją z pracy innych.Do pierwsze [...]

Dodano: 2008-10-06 17:48:03 , Wyświetleń: 1098 , Ocena: 75.55, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Typowe gatunki literackie pozytywizmu.

Nowela:Ukształtowała się we Włoszech w okresie renesansu - G. Boccacio „Dekameron”. Nowela - zwięzły prozatorski gatunek literacki o wyraziście zarysowanej a [...]

Dodano: 2008-10-06 17:48:06 , Wyświetleń: 997 , Ocena: 60.18, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Życiorys Andrzeja Radka

Andrzej Radek urodził sie w Pajęczynie Dolnym. Pochodził z rodziny chłopskiej, dlatego jego droga do wiedzy była trudna. Radek jak każde wiejskie dziecko wychowywał się sam [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:34 , Wyświetleń: 1139 , Ocena: 29.29, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Ignacy Rzecki - wcielenie staroświeckich cnót.

Ignacy Rzecki to jeden z głównych bohaterów powieści B. Prusa “Lalka”. Jest on postacią bardzo ważną i odgrywa dużą rolę w powieści. Akcja utworu rozgrywa si [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:19 , Wyświetleń: 1249 , Ocena: 66.57, Głosów: 13, Autor: Michalk88

Dokonaj analizy porównawczej dwóch mogił w „Nad Niemnem” i omów tradycje i wartości z nimi związane.

Budowanie mogił jest wyrazem pamięci szacunku dla zmarłych. Nieistotne jest to, czy grobem jest mały kurhan, stożek kamieni, czy wielki grobowiec, bowiem świadczy on o pragni [...]

Dodano: 2008-10-09 13:19:35 , Wyświetleń: 1060 , Ocena: 49.81, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Kochać jak Kmicic, walczyć jak Wołodyjowski, radzić jak zagłoba

„Potop”, jest drugą częścią trylogii Henryka Sienkiewicza, większość zdarzeń opisanych w utworze jest oparta na wydarzeniach autentycznych. Prawdziwe są zwycza [...]

Dodano: 2008-10-09 13:19:36 , Wyświetleń: 1521 , Ocena: 49.27, Głosów: 25, Autor: Michalk88

"Powieść jest to zwierciadło, które obnosi się po gościńcu" - Stendhal. Skomentuj słowa pisarza odwołując się do konwencji realistycznej w XIX wieku.

Realizm opierał się na kategorii stworzonej przez Arystotelesa – mimesis, czyli twórczym naśladowaniu świata; na przekonaniu, że dzieło ma być pełnym sprawozdaniem z [...]

Dodano: 2008-10-09 13:19:37 , Wyświetleń: 1051 , Ocena: 58.31, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Sąd o społeczeństwie polskim w „Lalce” Bolesława Prusa.

Obraz społeczeństwa przedstawionego w powieści wyraża diagnozę o jego chorobie i niewiarę autora w możliwość naprawy. Społeczeństwo podzielone na klasy jest ogromnie zr [...]

Dodano: 2008-10-09 13:19:38 , Wyświetleń: 1163 , Ocena: 110.71, Głosów: 6, Autor: Michalk88

"Zbrodnia i Kara" - zmagania sumienia.

„Zbrodnia i kara” jest jedną z najwybitniejszych lektur epoki pozytywizmu. Na miano arcydzielnej zasługuje miedzy innymi dzięki temu, że jest powieścią polifonicz [...]

Dodano: 2008-10-09 13:19:39 , Wyświetleń: 1098 , Ocena: 37.04, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Żyjemy w świecie marionetek – rozwiń myśl odwołując się do „Lalki” Bolesława Prusa, innych dzieł literackich oraz własnego życia.

Żyjemy w świecie marionetek. Czy jesteśmy sterowani, zagubieni, uzależnieni?Bohaterowie „Lalki” bardzo dobrze uzasadniają tą myśl swoją postawą. Do takiej [...]

Dodano: 2008-10-09 13:19:40 , Wyświetleń: 1090 , Ocena: 33.28, Głosów: 24, Autor: Michalk88

"Lalka" jako powieść sukcesu czy klęski?

W powieści Bolesława Prusa pt. „Lalka” autor bardzo realistycznie spogląda na ówczesny obraz społeczeństwa Warszawy. Mimo tego, że postacie występujące w utwor [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:11 , Wyświetleń: 1152 , Ocena: 58.63, Głosów: 18, Autor: Michalk88

"Lalka" Bolesława Prusa - powieść o karierze czy klęsce ?

„Lalka” B. Prusa to pod wieloma względami „powieść kontrastów”. Utwór ten jest wielkim pytaniem o przyszłość, nic tam nie jest do końca wyjaśnione [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:12 , Wyświetleń: 946 , Ocena: 73.5, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Hasła pozytywizmu polskiego i europejskiego, ramy czasowe epoki

RAMY CZASOWE EPOKI· na zachodzie Europy lata 30-te XIX w. do 70-tych XIX w.· W Polsce od 1864 (upadek powstania styczniowego) do przełomu lat 80 i 90 XIX w.< [...]

Dodano: 2008-10-10 11:30:07 , Wyświetleń: 1153 , Ocena: 64.94, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Cała wielka literatura opowiada o moralności.

Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała się źródłem ideałów [...]

Dodano: 2008-10-10 11:37:34 , Wyświetleń: 1966 , Ocena: 82.33, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Stanisław Wokulski - romantyk czy pozytywista? (2)

"Lalka". Autor: Bolesław Prus. Bohaterowie: Izabela Łęcka, Ignacy Rzecki, Stanisław Wokulski, książę, Wysoccy... Wokulski. Romantyk czy pozytywista?Stanisław Wokulski [...]

Dodano: 2008-10-10 11:37:35 , Wyświetleń: 1731 , Ocena: 53.43, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Kmicic - rycerz czy warchoł?

Andrzej Kmicic jest głównym bohaterem powieści Henryka Sienkiewicz pt."Potop". Posiada on bardzo złożoną osobowość w której znajdujemy wiele sprzeczności. Z jedenej stron [...]

Dodano: 2008-10-10 19:16:59 , Wyświetleń: 1357 , Ocena: 60.19, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Benedykt Korczyński i Witold Korczyński, dwa pokolenia polskich pozytywistów.

W powieści Elizy Orzeszkowej spotykamy dwa pokolenia polskich pozytywistów. Przedstawicielem starego pokolenia jest Benedykt Korczyński, właściciel majątku, który podczas po [...]

Dodano: 2008-10-12 15:05:43 , Wyświetleń: 974 , Ocena: 39.95, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Czy poświęcać się zdobywaniu pieniędzy, czy też poświęcić się idei służebnej wobec ludzkości, np. nauce, wynalazkom, odkryciom? („Lalka” B. Prusa.)

Ludzie w swoim życiu mają różne cele. Jedne są ambitne, szlachetne, indywidualne, inne zupełnie zwyczajne, stawiane sobie przez większość ludzi. Do grupy tych niezwyczajny [...]

Dodano: 2008-10-12 15:05:44 , Wyświetleń: 1140 , Ocena: 151.5, Głosów: 5, Autor: Michalk88

"Przedwiośnie” ostrzeżeniem przed rewolucją i wojną domową

Stefan Żeromski jako pisarz książek bardzo humanistycznych w przesłaniu, opisując Polaków w młynie dziejów, które bez litości rzucały ich od bolszewickich rewolucji, Pie [...]

Dodano: 2008-10-12 15:05:46 , Wyświetleń: 813 , Ocena: 39.69, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Czy miłość usprawiedliwić może kłamstwo? - moje przemyślenia po lekturze noweli Prusa poparte doświadczeniami własnymi.

"Życie bez miłości to jak czarodziejska latarnia bez światła" (J.W.Goethe)Miłośc to.... no właśnie czy [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:46 , Wyświetleń: 1534 , Ocena: 60.73, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Stanisław Wokulski - studium samotności człowieka w społeczeństwie.

Mówi się że człowiek może być samotny nawet wśród ludzi. Poznając życie Stanisława Wokulskiego, bohatera "Lalki" nie mamy żadnych wątpliwości co do prawdziwości tych [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:47 , Wyświetleń: 1311 , Ocena: 50.59, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Uzasadnij pogląd samego autora "Lalki", że jest ona powieścią społeczną. Wykorzystaj artykuł Macieja Janowskiego

Po I połowie XIX wieku romantyczne ideały zaczęły ustępować rodzącemu się właśnie nurtowi pozytywistycznemu. Nowa epoka całkowicie zanegowała wcześniejsze wartości, p [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:38 , Wyświetleń: 1144 , Ocena: 27.79, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Opis epoki pozytywizmu.

Upadek powstania styczniowego kończy epokę romantyzmu a zaczyna epokę pozytywizmu. Był on dla ówczesnego społeczeństwa polskiego ogromnym wstrząsem. Na królestwo kongresow [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:39 , Wyświetleń: 1203 , Ocena: 54.19, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Przedstaw motywy działania człowieka uwikłanego pomiędzy dobrem a złem, odwołując się do "Zbrodni i kary".

Dobro to Bóg, miłość i wybaczenie. Zło natomiast jest charakteryzowane przez Szatana, rozum oraz pychę. Są to dwa różne światy. Jednak niekiedy siły te, ścierają się [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:40 , Wyświetleń: 1108 , Ocena: 43.43, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Uzasadnij, że "Latarnik" jest wyrazem hołdu H.Sienkiewicza dla A.Mickiewicza.

W utworze Henryka Sienkiewicza pt:"Latarnik" została ukazana książka Adama Mickiewicza pt:"Pan Tadeusz". Przez przedstawienie tego dzieła H.Sienkiewicz chciał złożyć hołd [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:41 , Wyświetleń: 1122 , Ocena: 47.45, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Występujesz w roli obrońcy lub prokuratora Raskolnikowa . Uzasadnij swoje stanowisko . (Obrona Raskolnikowa)

Wysoki Sądzie ! Szanowna ławo przysięgłych !Raskolnikow to jak wielobarwny obraz oglądany o różnych porach dnia , w różnych pomieszczeniach i miejscach . Jestem obroń [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:42 , Wyświetleń: 1270 , Ocena: 45.17, Głosów: 22, Autor: Michalk88

"Lalka" jako powieść o straconych złudzeniach

''Lalka'' jest powieścią realistyczną z drugiej połowy XIX-ego wieku. W tym utworze Bolesław Prus najpełniej wyraził swoje pozytywistyczne poglądy. Odzwierciedlały one ide [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:43 , Wyświetleń: 1097 , Ocena: 42.18, Głosów: 21, Autor: Michalk88

„Marionetki!... Wszystko marionetki. Zdaje im się, że robią, co chcą, a robią tylko, co każe im sprężyna, taka ślepa jak one...” Uczyń te słowa mottem rozważań na temat koncepcji „theatrum mundi”. Odwołaj się do „Lalki”

Uwielbiam teatr! Uwielbiam wcielać się w poszczególne postaci rozważając przyczyny, jakimi się kierują w swoim postępowaniu. Uwielbiam stawać na scenie, gdy otacza mnie in [...]

Dodano: 2008-10-13 16:00:59 , Wyświetleń: 1037 , Ocena: 139.75, Głosów: 7, Autor: Michalk88

Miłość i los – dwa tematy „Lalki” Bolesława Prusa.

Starożytni twórcy wierzyli w fatum. Obecnie często zdarza nam się mówić o przeznaczeniu. Mimo to, wielu z nas uważa się za panów swojego własnego losu. Czy słusznie? Ju [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:11 , Wyświetleń: 1124 , Ocena: 57.19, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Charakterystyka pozytywizmu

Rok 1864: jedna z najtragiczniejszych dat w naszej historii. Upadło powstanie styczniowe. Kraj jest wyniszczony wojną, wielu ludzi zginęło, wielu trafi na Syberię. Dla pokonan [...]

Dodano: 2008-10-13 16:02:16 , Wyświetleń: 1317 , Ocena: 49.5, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Charakterystyka z oceną wybranej postaci z lektury Bolesława Prusa pt. „Lalka”.

Stanisław Wokulski, główny bohater powieści Bolesława Prusa pt. „Lalka”, to postać budząca duże kontrowersje wśród czytelników. Każdy, kto przeczytał ten u [...]

Dodano: 2008-10-13 16:02:20 , Wyświetleń: 1695 , Ocena: 45.03, Głosów: 37, Autor: Michalk88

Trzy drogi życiowe trzech bohaterów powieści pozytywistycznych.

W powieściach pozytywistycznych jest wiele postaci budzących nieprzemijające czytelnicze fascynacje. Mało bohaterów szkolnych lektur na długo staje się bliskimi znajomymi od [...]

Dodano: 2008-10-13 16:02:23 , Wyświetleń: 1082 , Ocena: 48.67, Głosów: 17, Autor: Michalk88

"Mądry mężczyzna potrafi zbudować miasto, mądra kobieta potrafi doprowadzić do jego upadku" - na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa oceń wpływ I. Łęckiej na postepowanie Wokulskiego.

Czymże jest miasto? Solidnymi fundamentami, nieskończoną ilością budynków, dróg, wielkim obszarem...a także ludźmi- wszystkimi, bez względu na wiek, status społeczny czy [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:06 , Wyświetleń: 965 , Ocena: 56.61, Głosów: 17, Autor: Michalk88

Filozofia w II połowie XIX wieku.

Źródeł i podstaw filozofii XIX wieku doszukiwać się trzeba z jednej strony w historycznych i społeczno – gospodarczych przesłankach kapitalizmu oraz wzmag [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:08 , Wyświetleń: 982 , Ocena: 58.19, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Miłość w życiu Wokulskiego. Uczucie budujące czy niszczace?

Głównym bohaterem powieści o miłości do drugiej osoby Bolesława Prusa pt. „ Lalka” jest Stefan Wokulski. Wokulski był bogatym i ambitnym kupcem, nazywanym przez [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:43 , Wyświetleń: 1246 , Ocena: 50.38, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Czy S. Wokulskiego mozna nazwać antybohaterem?

Głównym założeniem powieści Bolesława Prusa było, jak sam autor pisał „przedstawienie naszych polskich idealistów na tle rozkładu politycznego”. Takim polskim [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:31 , Wyświetleń: 1121 , Ocena: 68.5, Głosów: 15, Autor: Michalk88

"Ojciec Goriot" Balzaca - notatka

Dzieje Ojca Goriot: Ojciec Goriot był 69 - letnim starcem, który w 1813 r. po wycofaniu się z interesów, osiedlił się w pensjonacie pani Vauger. Poznajemy go na początku [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:47 , Wyświetleń: 1548 , Ocena: 54.09, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Jaką rolę odegrała miłość w życiu Wokulskiego, destruktywną czy konstruktywną

Wokulski to ciekawa postać z bogatą treścią historyczną jak i miłosną. Wokulski pochodził z rodziny szlacheckiej. Gdy ojciec stracił majątek, Stanisław przyjął pracę [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:49 , Wyświetleń: 1592 , Ocena: 57.19, Głosów: 20, Autor: Michalk88

"Mądry mężczyzna potrafi zbudować miasto, mądra kobieta potrafi doprowadzić do jego upadku" - na podstawie Lalki" Bolesława Prusa oceń wpływ I.Łęckiej

Czymże jest miasto? Solidnymi fundamentami, nieskończoną ilością budynków, dróg, wielkim obszarem...a także ludźmi- wszystkimi, bez względu na wiek, status społeczny czy [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:18 , Wyświetleń: 886 , Ocena: 38.4, Głosów: 24, Autor: Michalk88

Etos pracy w wybranych utworach literatury pozytywizmu.

Etos pracy to jedna z zasadniczych wartości pozytywistycznego światopoglądu. Jego rozumienie związane jest z filozofią epoki, a ściślej mówiąc, z propagowanymi przez nią [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:19 , Wyświetleń: 1064 , Ocena: 130.71, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Nowele (1)

Henryk Sienkiewicz „Nowele”Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r. 1883) można ułożyć w trzy, krzyżujące się, k [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:34 , Wyświetleń: 1309 , Ocena: 48.41, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Henryk Sienkiewicz „Potop”.

Druk utworu trwał prawie dwa lata (1884 - 1886). jednocześnie w krakowskim „Czasie”, warszawskim „Słowie”, wielkopolskim „Dzienniku PoznańskimR [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:38 , Wyświetleń: 1047 , Ocena: 111.75, Głosów: 7, Autor: Michalk88

Jakie uczucia budzi w tobie Stanisław Wokulski?

Głównym bohaterem powieści Bolesława Prusa „Lalka” jest Stanisław Wokulski. Jest to postać o tyle nietypowa, że prezentuje dwie odmienne postawy: romantyczną i [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:39 , Wyświetleń: 1193 , Ocena: 52, Głosów: 18, Autor: Michalk88

"Ten biedny Wokulski” – artykuł do specjalnego wydania gazety szkolnej z okazji Święta Zakochanych.

„Przyjaźń – jedna dusza w dwu ciałach, miłość to dwie dusze w jednym ciele” – to przepiękne słowa trafnie określające dwa najważniejsze w życiu [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:19 , Wyświetleń: 995 , Ocena: 31.43, Głosów: 29, Autor: Michalk88

Czy zgadzasz się z tezą doktora Szumana o Wokulskim "...Umarł przywalony resztkami feudalizmu".

Plan rozprawkiI TezaStanisław Wokulski, główny bohater „Lalki” Bolesława Prusa „…Umarł przywalony resztkami feudalizmu…”.II [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:25 , Wyświetleń: 1169 , Ocena: 96.55, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Charakterystyka Romualda Traugutta na podstawie utworu Elizy Orzeszkowej pt . ,,GLORIA VICTIS”.

Historia Polski znaczyła się różnymi zrywami patriotycznymi w walce o wolność. Jednym z nich było powstanie styczniowe podczas którego, jak i wielu innych, poległo wielu [...]

Dodano: 2008-10-16 10:02:03 , Wyświetleń: 2033 , Ocena: 14.44, Głosów: 102, Autor: Michalk88

Polemika z „Lalką i perłą” Olgi Tokarczuk

Olga Tokarczuk w zadziwiający sposób pisze o „Lalce” Bolesława Prusa, co więcej pisze tak, że trudno się z nią nie zgodzić. Bardzo trudno było mi wyłapać fra [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:59 , Wyświetleń: 1140 , Ocena: 55.06, Głosów: 16, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?