Strona główna » Liceum » Język polski » Pozytywizm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Pozytywiści a romantycy.

Młode pokolenie końca lat 60 - tych, które ujrzało na własne oczy klęskę powstania styczniowego, wystosowało protest wobec ideologii romantycznej. Młodzi byli już zniecie [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:12 , Wyświetleń: 1072 , Ocena: 18.93, Głosów: 40, Autor: agacjo

Uzasadnij bujny rozwój publicystyki, form epickich w czasach pozytywizmu.

Pozytywizm koncentrował się na przygotowywaniu narodu do wielkiego, ale odległego w czasie powstania; jego idami były praca organiczna, praca u podstaw koncentrujące się na p [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:13 , Wyświetleń: 1239 , Ocena: 53, Głosów: 24, Autor: agacjo

Tematyka opowiadań M. Konopnickiej.

Do najpopularniejszych opowiadań Konopnickiej należą: "Mendel Gdański", "Miłosierdzie gminy", "Dym", "Nasza szkapa". Mendel był starym Żydem, który od urodzenia mieszkał w [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:14 , Wyświetleń: 1193 , Ocena: 30.17, Głosów: 34, Autor: agacjo

Los ludu i idee patriotyczne w poezji Konopnickiej.

W wierszu pt. "Wolny najmita" autorka mówi o skutkach ustawy carskiej z 1864r. Dała ona chłopu ziemię, jednak była to gleba mało żyzna, podmokła, porastały ją chaszcze. S [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:15 , Wyświetleń: 1078 , Ocena: 33.9, Głosów: 30, Autor: agacjo

Obraz i ocena środowiska ziemiańskiego w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

Autorka powieści pokazała ówczesne stosunki społeczne. Dokonała oceny środowiska ziemiańskiego, w tym arystokracji i uboższych ziemian. Do grupy arystokratów należy Teofi [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:16 , Wyświetleń: 1164 , Ocena: 66.19, Głosów: 15, Autor: agacjo

Problematyka twórczości Bolesława Prusa.

W twórczości B. Prusa nowelistyka stanowi początek oryginalnego dorobku powieściowego. W swych nowelach Prus pisze, m.in. pod wpływem powieści Karola Dickensa, o ludziach pro [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:17 , Wyświetleń: 1598 , Ocena: 58.32, Głosów: 21, Autor: agacjo

Obraz wsi polskiej i jej mieszkańców na podstawie nowel pozytywistycznych.

W pozytywizmie, obok rozwijającej się twórczości powieściowej, dużą popularnością cieszyły się licznie pisane nowele. Te krótkie, pisane prostym językiem opowiadania m [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:19 , Wyświetleń: 1354 , Ocena: 34.21, Głosów: 32, Autor: agacjo

Dokonaj analizy przeżyć wewnętrznych wybranego bohatera "Lalki". (S. Wokulski)

Stanisław Wokulski był bogatym kupcem, który wszystko co posiadał zdobył dzięki własnej ciężkiej i uczciwej pracy. Najbliżej chyba Wokulskiemu do wzorca rycerza minionych [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:20 , Wyświetleń: 1285 , Ocena: 56.74, Głosów: 22, Autor: agacjo

Problem winy, odpowiedzialności i wierności ideałom moralnym w "Lordzie Jimie" Josepha Conrada.

Główny bohater, Jim, jest młodym, szlachetnym i pełnym ideałów człowiekiem, który zaciąga się jako kapitan na statek pasażerski 'Patna'. W momencie zagrożenia życia ca [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:21 , Wyświetleń: 964 , Ocena: 22.8, Głosów: 34, Autor: agacjo

Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze? (2)

Bolesław Prus "Lalka": Dwóch głównych narratorów. Ogólnie głównym bohaterem i sprawozdawcą jest Wokulski, ale w powieści pojawia się samodzielna część, która mog [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:22 , Wyświetleń: 1113 , Ocena: 25.26, Głosów: 38, Autor: agacjo

Różne wizje powstania styczniowego w literaturze.

Klęska powstania styczniowego była tragedią narodową, przede wszystkim dlatego, że na długo przekreślała nadzieję na odzyskanie niepodległości w drodze walki zbrojnej. W [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:24 , Wyświetleń: 1218 , Ocena: 47.3, Głosów: 19, Autor: agacjo

Nowela pozytywistyczna jako narzędzie polityki społecznej.

Nowela wywodzi się od włoskiego twórcy renesansowego G. Boccaccia i jego "Dekameronu" (zbioru 100 nowel). Klasyczna nowela jest utworem krótkim, prozatorskim, o wyrazistej fabu [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:25 , Wyświetleń: 1091 , Ocena: 52.72, Głosów: 17, Autor: agacjo

Motywy romantyczne w literaturze polskiego pozytywizmu.

Literatura pozytywizmu, choć z założenia opozycyjna do romantycznej, czerpała z niej motywy, przede wszystkim z powodu trwającej nadal niewoli. Powtarzającym się problem [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:27 , Wyświetleń: 1154 , Ocena: 28.76, Głosów: 37, Autor: agacjo

Dramat Dominika Cedzyny.

Dominik Cedzyna to bohater opowiadania Stefana Żeromskiego pt. "Doktor Piotr". Akcja utworu rozgrywa się kilka lat po powstaniu styczniowym. Dominik Cedzyna, dawny właściciel z [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:28 , Wyświetleń: 1079 , Ocena: 20.78, Głosów: 49, Autor: agacjo

Dlaczego ojciec Goriot jest postacią tragiczną?

"Ojciec Goriot" to powieść Honoriusza Balzaca, pozytywistycznego pisarza, u którego możemy jednak zauważyć jeszcze wpływy romantyzmu. Ta pozycja jest jedną z wielu wchodzą [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:30 , Wyświetleń: 1372 , Ocena: 70.16, Głosów: 18, Autor: agacjo

Odbicie haseł pozytywizmu w nowelach tego okresu.

Pozytywizm jest to okres w dziejach literatury polskiej, uformowany po roku 1863, czyli po upadku powstania styczniowego, zakończony około roku 1890. Nazwa okresu zaczerpnięta z [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:31 , Wyświetleń: 971 , Ocena: 33.96, Głosów: 25, Autor: agacjo

Stanisław Wokulski- pragmatyk, idealista, dekadent. Bohater bliski, czy daleki współczesnemu czytelnikowi?

Stanisław Wokulski- pragmatyk, idealista, dekadent. Bohater bliski, czy daleki współczesnemu czytelnikowi?Stanisław Wokulski- pragmatyk, idealista, dekadent? To pytanie zad [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:34 , Wyświetleń: 1543 , Ocena: 70.24, Głosów: 16, Autor: agacjo

Stanisław Wokulski - romantyk czy pozytywista? (1)

Stanisław Wokulski urodził się w 1832 roku. Jego ojciec poza skromnym wykształceniem nie pozostawił mu nic w spadku. Przymuszony biedą musiał podjąć się pracy na stanowis [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:35 , Wyświetleń: 1760 , Ocena: 34.75, Głosów: 31, Autor: agacjo

Świat przeżyć dziecka w wybranych nowelach pozytywistycznych.

W epoce pozytywizmu powstało najwięcej nowel wywodzących się z ducha „utylitaryzmu”. Przedstawione były problemy, losy dzieci i ich punkt widzenia na cały zewnęt [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:37 , Wyświetleń: 1246 , Ocena: 32.2, Głosów: 29, Autor: agacjo

Materiał na powieść - erotyczna przeszłość Justyny Orzelskiej i Zygmunta Korczyńskiego

Najbardziej przeszkadza mi ten nieznośny kurz. Unosi się niby bezwolnie, a jednak z premedytacją wwierca się do uszu, nosa, oblepia skórę. Za każdym krokiem, skrzypnięciem [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:38 , Wyświetleń: 947 , Ocena: 28.28, Głosów: 28, Autor: agacjo

"Lalka" - Boleslawa Prusa. Powieść o straconych złudzeniach

Lalka", drukowana w "Kurierze Codziennym" w latach 1887-1889, wydana osobno w Warszawie w 1890 roku, była napisana pod wpływem rozczarowania Bolesława Prusa brakiem skutecznośc [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:41 , Wyświetleń: 1501 , Ocena: 30.82, Głosów: 43, Autor: agacjo

Historia Andrzeja Radka na podstawie powieści Stefana Żeromskiego "Syzyfowe prace".

Jędrzej Radek urodził się we wsi Pajęczyn Dolny, w czworakach dworskich u biednego fornala. Rodzina jego żyła w nędzy i niedostatku, chłopiec nieraz sypiał pod gołym nieb [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:43 , Wyświetleń: 2645 , Ocena: 18.76, Głosów: 67, Autor: agacjo

„Żeby być dobrym, okrutnym być muszę” – powiedział Hamlet.- twoje refleksje na temat postawy Rodiona Roskolnikowa.

Fiodor Dostojewski autor "Zbrodni i kary" w swoich dziełach ukazuje duchowe rozterki i poszukiwania życiowe swoich bohaterów. Sensa-cyjno-kryminalne fabuły jego powieści słu [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:44 , Wyświetleń: 1001 , Ocena: 79.46, Głosów: 12, Autor: agacjo

Pisarze drugiej połowy XIX w. próbują realizować zasadę typowości "wcielając to co ogólne w to co jednostkowe".

Henryk Markiewicz dowodzi, że pisarze II połowy XIV w. próbują realizować zasadę typowości "wcielając to co ogólne, w to, co jednostkowe". Na wybranych przykładach dowie [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:45 , Wyświetleń: 912 , Ocena: 45.13, Głosów: 15, Autor: agacjo

„Praca jest dobrodziejstwem, praca jest błogosławieństwem, praca jest ratunkiem” - Słowa Aleksandra Watta uczyń mottem rozważań na ten temat.

„Praca jest dobrodziejstwem, praca jest błogosławieństwem, praca jest ratunkiem”- Słowa Aleksandra Watta uczyń mottem rozważań na temat pracy i sposobów pis [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:46 , Wyświetleń: 1207 , Ocena: 42.33, Głosów: 29, Autor: agacjo

Stanisław Wokulski – próba portretu wewnętrznego.

Stanisław Wokulski, mimo że powszechnie uważa się go za twardego człowieka czynu, w istocie jest jednostką wewnętrznie rozdartą. Wokulski do samego końca powieści nie wie [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:49 , Wyświetleń: 1368 , Ocena: 46.18, Głosów: 27, Autor: agacjo

Programy pozytywistyczne; polemika między "starą" a "nową" prasą.

Sytuacja polityczna Polski w drugiej połowie XIX wieku była bardzo ciężka. Praktycznie to państwo nie istniało. Podzielone na trzy części, trzy zabory: pruski, rosyjski i a [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:50 , Wyświetleń: 1067 , Ocena: 33.11, Głosów: 27, Autor: agacjo

Program pozytywizmu polskiego.

Program pozytywizmu polskiego na tle sytuacji politycznej i społecznej .Nazwa pozytywizm została przyjęta z filozofii Augusta Comte'a - francuskiego myśliciela z I połowy [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:51 , Wyświetleń: 1264 , Ocena: 27, Głosów: 32, Autor: agacjo

Dalsze losy Wokulskiego jako pozytywisty

Plan:1.Wybuch w zamku.2.Cudem ocalały.3.Wybuch sposobem na rozpoczęcie nowego życia.4.Osiedlenie się w niewielkim miasteczku.5.Zakupienie budynku.6.Stwo [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:52 , Wyświetleń: 2315 , Ocena: 16.97, Głosów: 77, Autor: agacjo

Czym różni się powieść Bolesława Prusa pt. "Lalka" od filmu Wojciecha Hasa o tym samym tytule?

"Lalka" Bolesława Prusa drukowana była w "Kurierze Codziennym" w latach 1887-1889. Jako całość została wydana w 1890 roku. Jej filmowa adaptacja ukazała się 1968 roku w re [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:54 , Wyświetleń: 1458 , Ocena: 52.11, Głosów: 27, Autor: agacjo

„Szczęście (...) zawsze będzie się mieściło między naszą stopą a ciemieniem czy kosztuje rocznie milion czy sto ludwików, wrażenie jest zawsze..."

„Szczęście (...) zawsze będzie się mieściło między naszą stopą a ciemieniem czy kosztuje rocznie milion czy sto ludwików, wrażenie jest zawsze to samo.” powi [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:55 , Wyświetleń: 912 , Ocena: 53.6, Głosów: 14, Autor: agacjo

Portrety ludzi małych w opowiadaniach Czechowa i Gogola.

Dziewiętnastowieczna Rosja to wielkie mocarstwo, a zarazem jedno z bardziej zacofanych państw Europy. Kraj rządzony był twardą ręką kolejnych carów, których polityka dopro [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:56 , Wyświetleń: 1015 , Ocena: 44.16, Głosów: 18, Autor: agacjo

Natura i człowiek w powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem".

Eliza Orzeszkowa to polska pisarka tworząca w dobie pozytywizmu. Jednym z jej najbardziej znanych utworów jest powieść „Nad Niemnem”. Abstrahując od problematyki u [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:57 , Wyświetleń: 1070 , Ocena: 66.29, Głosów: 13, Autor: agacjo

Funkcja lokalizacyjna nazw własnych w narracji utworów polskich pozytywistów: Sienkiewicz, Orzeszkowa, Dygasiński.

Pozytywistyczna literatura nie dba o lokalizację akcji w konkretnej rzeczywistości. Opisy wprowadzające czytelnika w świat przedstawiony wyglądają zazwyczaj tak:„Mi [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:58 , Wyświetleń: 986 , Ocena: 33.86, Głosów: 20, Autor: agacjo

Hamlet powiedział - "Żeby być dobrym, okrutnym być muszę." Słowa te można odnieść do Raskolnikowa, czy są one słuszne.

Słowa Hamleta - "Żeby być dobrym , okrutnym być muszę." w powieści Fiodora Dostojewskiego "Zbrodnia i kara", osiągają swój punkt kulminacyjny i przemieniają się w całko [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:13 , Wyświetleń: 1077 , Ocena: 71.6, Głosów: 14, Autor: agacjo

Charakterystyka Rodiona Raskolnikowa.

Główną postacią w powieści psychologicznej Fiodora Dostojewskiego pod tytułem „Zbrodnia i kara" był Rodion Romanowicz Raskolnikow - syn Pulcherii Aleksandrowny i brat [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:35 , Wyświetleń: 2625 , Ocena: 26.06, Głosów: 53, Autor: agacjo

"Syzyfowe prace" - pamiętnik

3 styczeń 1879r. Niedawno minęły święta Bożego Narodzenia, które spędziłem z ojcem w Gawronkach. Przedwczoraj wróciłem do Klerykowa. Dzisiaj przyszedł do naszej kla [...]

Dodano: 2008-02-01 19:15:18 , Wyświetleń: 1169 , Ocena: 30.5, Głosów: 35, Autor: agacjo

"Lalka" Bolesława Prusa jako powieść o miłości.

Lalka Bolesława Prusa jest powieścią o miłości do drugiej osoby, miłości mężczyzny do kobiety. Mężczyzną tym był Stanisław Wokulski, a kobitą Panna Izabela Łęcka. [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:36 , Wyświetleń: 1755 , Ocena: 38.41, Głosów: 45, Autor: ew.la

"Oszukano mnie" - klęska romantycznych ideałów w "Lalce".

Stanisław Piotrowicz Wokulski to jedna z najbardziej tragicznych postaci w naszej literaturze. Z jednej strony – człowiek sukcesu, bogaty kupiec, właściciel pięknego skl [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:50 , Wyświetleń: 1189 , Ocena: 39.5, Głosów: 23, Autor: ew.la

"Latarnik" H. Sienkiewicz.

Skawiński w poszukiwaniu pieniędzy wyjechał do Australii, gdzie został poszukiwaczem złota. Jednak ta praca nie przyniosła mu większych zysków, więc przeniósł się do A [...]

Dodano: 2008-02-14 14:12:47 , Wyświetleń: 3166 , Ocena: 45.14, Głosów: 58, Autor: ew.la

"Potop" jako powieść historyczna. (3)

Powieść historyczna – powieść, w której świat przedstawiony został umieszczony w epoce traktowanej przez twórcę i jego odbiorców jako zamknięty okres dziejów prze [...]

Dodano: 2008-02-16 01:00:09 , Wyświetleń: 1961 , Ocena: 120.85, Głosów: 12, Autor: ew.la

Kreacja Stanisława Wokulskiego - "Lalka".

„Stopiło się w nim dwu ludzi: romantyk sprzed roku 60-tego i pozytywista z 70-tego” [...]

Dodano: 2008-02-16 01:00:11 , Wyświetleń: 1730 , Ocena: 24.21, Głosów: 60, Autor: ew.la

Poetyka czasów niepoetyckich - Asnyk, Konopnicka.

Poetyka czasów niepoetyckich – poezja powinna być idealna, powinna kształcić, poezja pozytywistyczna miała funkcję edukacyjną, dlatego ich język był prosty, poniewa [...]

Dodano: 2008-02-16 01:00:15 , Wyświetleń: 1150 , Ocena: 25.55, Głosów: 30, Autor: ew.la

Temat powstań narodowych w utworach romantyków i pozytywistów.

OBRAZ POWSTANIA STYCZNIOWEGO W „LALCE”.Powieść jest praktycznie napisana od razu po powstaniu styczniowym. Jednak bohaterów nie ocenia się według stosunku do p [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:29 , Wyświetleń: 955 , Ocena: 51.94, Głosów: 16, Autor: ew.la

Tomasz Judym - bohater prawdziwy czy papierowy.

W twórczości Stefana Żeromskiego bardzo często spotkać możemy utwory, w których ukazana jest pełna poświęcenia walka o byt niższych warstw społecznych. Z problemem tym [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:50 , Wyświetleń: 1185 , Ocena: 16.29, Głosów: 48, Autor: ew.la

Dlaczego S.Żeromski nadał swojej powieści tytuł "Syzyfowe prace".

Stefan Żeromski przy wyborze tytułu dla swojej powieści z pewnością kierował się mitem Syzyfa, który został skazany przez bogów na wtaczanie kuli pod górę, która prawi [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:52 , Wyświetleń: 1226 , Ocena: 47.29, Głosów: 23, Autor: ew.la

Czuły stosunek do człowieka w nieczułych czasach na podstawie utworów Marii Konopnickiej.

Pozytywizm to epoka poważnych przemian niemalże we wszystkich dziedzinach. Następuje rewolucja techniczna, zmienia się spojrzenie ludzi na świat. Szczególnie w Polsce nas [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:19 , Wyświetleń: 967 , Ocena: 30.23, Głosów: 25, Autor: ew.la

Świat według starego subiekta - "Lalka".

Ignacy Rzecki wywodził się z rodziny mieszczańskiej, najpierw mieszkał z ojcem – bonapartystą (woźny i kleił koperty), po śmierci ojca zamieszkał z ciotką (praczka, [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:07 , Wyświetleń: 1578 , Ocena: 20.7, Głosów: 55, Autor: ew.la

Pozytywizm - konspekt

Typowe gatunki literackie pozytywizmuNowela:Ukształtowała się we Włoszech w okresie renesansu - G. Boccacio „Dekameron”. Nowela - zwięzły prozatorski gatu [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:33 , Wyświetleń: 1455 , Ocena: 27.87, Głosów: 37, Autor: ew.la

Charles Dickens.

BiografiaCharles Dickens urodził się w 1812 roku w Londynie. Miał siedmioro rodzeństwa, więc jego dzieciństwo i młodość były dość trudne. W szkole zauważono jednak [...]

Dodano: 2008-02-19 09:26:22 , Wyświetleń: 1411 , Ocena: 14.91, Głosów: 75, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?