Strona główna » Liceum » Język polski » Pozytywizm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Żyjemy w świecie marionetek – rozwiń myśl odwołując się do „Lalki” Bolesława Prusa, innych dzieł literackich oraz własnego życia.

Żyjemy w świecie marionetek. Czy jesteśmy sterowani, zagubieni, uzależnieni?Bohaterowie „Lalki” bardzo dobrze uzasadniają tą myśl swoją postawą. Do takiej [...]

Dodano: 2008-10-09 13:19:40 , Wyświetleń: 1090 , Ocena: 33.28, Głosów: 24, Autor: Michalk88

Żydzi w twórczości pozytywistów – obcość czy odmienność?

Pozytywizm to epoka poważnych przemian niemalże we wszystkich dziedzinach. Następuje rewolucja techniczna, zmienia się spojrzenie ludzi na świat. Jednym z głównych haseł po [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:29 , Wyświetleń: 1234 , Ocena: 23.59, Głosów: 36, Autor: majka100100

Życiorys Andrzeja Radka

Andrzej Radek urodził sie w Pajęczynie Dolnym. Pochodził z rodziny chłopskiej, dlatego jego droga do wiedzy była trudna. Radek jak każde wiejskie dziecko wychowywał się sam [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:34 , Wyświetleń: 1139 , Ocena: 29.29, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Świat według starego subiekta - "Lalka".

Ignacy Rzecki wywodził się z rodziny mieszczańskiej, najpierw mieszkał z ojcem – bonapartystą (woźny i kleił koperty), po śmierci ojca zamieszkał z ciotką (praczka, [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:07 , Wyświetleń: 1570 , Ocena: 20.64, Głosów: 55, Autor: ew.la

Świat przeżyć dziecka w wybranych nowelach pozytywistycznych.

W epoce pozytywizmu powstało najwięcej nowel wywodzących się z ducha „utylitaryzmu”. Przedstawione były problemy, losy dzieci i ich punkt widzenia na cały zewnęt [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:37 , Wyświetleń: 1229 , Ocena: 31.33, Głosów: 29, Autor: agacjo

Zrekonstruuj program literacki młodych pozytywistów, zastanawiając się przede wszystkim nad tym, jakie konsekwencje dla literatury miało przyjęcie hasła utylitaryzmu.

Program młodych pozytywistów kształtował się niejako na bieżąco w trakcie toczonych na łamach prasy sporów i dyskusji. Formacja ta najpierw doszła do głosu głównie w p [...]

Dodano: 2009-02-03 21:27:32 , Wyświetleń: 1196 , Ocena: 61.71, Głosów: 16, Autor: elkakida

Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego.

Jedną z wielu sentencji, złotych myśli, zawartych w baśni A. De Saint-Exupery „Mały Książę” jest zdanie: Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:36 , Wyświetleń: 1110 , Ocena: 52.94, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

Zbrodnia i Kara - filozofia poza dobrem i złem.

W współczesnym świecie postawa wynikająca z filozofii „poza dobrem i złem”, jest co-raz bardziej popularna. Te pojęcia moralne stają się obecnie względne. Nie [...]

Dodano: 2008-07-06 18:31:57 , Wyświetleń: 1150 , Ocena: 67.93, Głosów: 14, Autor: tom

Zaprezentuj głównych filozofów europejskiego pozytywizmu i ich koncepcje.

Pozytywizm jest kierunkiem filozoficznym XIX i XX wieku. Najważniejszą rolę odegrały tu trzy kierunki. Były to: sam pozytywizm - stworzony przez filozofa francuskiego, Augusta [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:03 , Wyświetleń: 1019 , Ocena: 43.62, Głosów: 20, Autor: Mafej

Zakończenie "Lalki" B. Prusa

"3 lata później"Był piękny wiosenny wieczór. Paryski rynek o tej właśnie porze roku wyglądał szczególnie czarująco, tętnił wszechobecnym życiem. Jeszcze większeg [...]

Dodano: 2008-07-06 18:31:46 , Wyświetleń: 1523 , Ocena: 31.59, Głosów: 38, Autor: tom

Za jedno życie tysiąc żywotów uratowanych od gnicia i rozkładu. Jedna śmierć w zamian za sto żywotów- przecież to prosty rachunek.

Cela śmierci. Na krześle, w kącie pomieszczenia siedzi Edward H. Edward pięć lat temu zamordował trzynaście osób. Później tłumaczył się, że został nawiedzony przez N [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:55 , Wyświetleń: 978 , Ocena: 29.71, Głosów: 20, Autor: Mafej

Za co cenię Henryka Sienkiewicza?

Pamiętam, był piękny jesienny poranek roku pańskiego 1916, w Vevey - szwajcarskim mieście. Promienie słoneczne powolutku wdzierały się do mojego mieszkania rozświetlając [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:54 , Wyświetleń: 1036 , Ocena: 75.18, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Wzbogacić się za wszelka cenę i wszelkimi sposobami? Rozważ temat w świetle obyczajów i losów ojca Goriot i jego rodziny.

"Ojciec Goriot" to powieść Honoriusza Balzaca, jako jedna z wielu wchodzi w skład ogromnego dzieła o wspólnym tytule "Komedia ludzka". Balzac pisząc powieść pragnął zawrz [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:40 , Wyświetleń: 1168 , Ocena: 22.6, Głosów: 47, Autor: tom

Występujesz w roli obrońcy lub prokuratora Raskolnikowa . Uzasadnij swoje stanowisko . (Obrona Raskolnikowa)

Wysoki Sądzie ! Szanowna ławo przysięgłych !Raskolnikow to jak wielobarwny obraz oglądany o różnych porach dnia , w różnych pomieszczeniach i miejscach . Jestem obroń [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:42 , Wyświetleń: 1270 , Ocena: 45.17, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Wyjaśnij przyczyny zróżnicowanych sądów krytyków i czytelników o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza.

Poza "Krzyżakami" o "Quo Vadis", największym dziełem historycznym pozytywizmu jest "Trylogia" Sienkiewicza stanowiła wielkie wyzwanie teoretyczno-kulturowo-artystyczne dla auto [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:02 , Wyświetleń: 1764 , Ocena: 80.52, Głosów: 22, Autor: agacjo

Wybrani bohatorowie "Nad Niemnem" i "Lalki". W poszukiwaniu celu i sensu życia.

„Lalka” i „Nad Niemnem” powstały w różnych okresach historycznych, przez co ich tematyka jest także nieco odmienna. Pierwsza z wymienionych powieści zo [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:06 , Wyświetleń: 956 , Ocena: 34.19, Głosów: 20, Autor: Mafej

Wybrane problemy i tematy nowel pozytywistycznych

Pozytywizm jako nowy prąd w naszej literaturze zwiastowały „małe formy literackie” - nowele i opowiadania. Znane utwory Prusa, Sienkiewicza, Orzeszkowej wprowadzają [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:45 , Wyświetleń: 1147 , Ocena: 41.76, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

Wskaż w nowelach pozytywizmu hasła epoki.

W charakterystycznych dla nowel były zawarte hasła pozytywistyczne, pracy u podstaw, pracy organicznej oraz emancypacji kobiet. W nowelach uwidaczniały się dążenia społeczne [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:36 , Wyświetleń: 1098 , Ocena: 38.48, Głosów: 24, Autor: Michalk88

Wokulski, postać nie poddająca się jednoznacznej ocenie, indywidualista o silnej osobowości, zawiedziony idealista, dorobkiewicz zafascynowany arystokracją. Przedstaw skomplikowaną osobowość bohatera "Lalki".

Romantyk i pozytywista, aktywny działacz społeczny i skrajny indywidualista, idealista i racjonalista. Czy te sprzeczne postawy, mogą się wzajemnie nie zwalczać? Czy mogą stw [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:47 , Wyświetleń: 1212 , Ocena: 63.95, Głosów: 18, Autor: pawlukewa

Wokulski - studium samotności człowieka.

Czym jest samotność? Każdy z nas wie. Każdy kiedyś to przeżył bądź przeżywa, jest to po prostu odczuwany brak czegoś, a raczej kogoś. Kogoś, kto mógłby nas wysłucha [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:10 , Wyświetleń: 1272 , Ocena: 91.83, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Wokulski - romantyk czy pozytywista? (3)

Po klęsce powstania styczniowego nastąpił upadek wartości romantycznych starego pokolenia. Młodzi odrzucali tradycję literacką: Biblię, historię, folklor, a tematem twórc [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:50 , Wyświetleń: 2475 , Ocena: 97.15, Głosów: 19, Autor: agacjo

Wokulski - romantyk czy pozytywista? (2)

Wokulski jest bohaterem reprezentującym pokolenie przejściowe, między romantykami a pozytywistami, z założenia więc wykazuje on cechy obydwu tych epok; widzimy to wyraźnie w [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:42 , Wyświetleń: 2836 , Ocena: 44.94, Głosów: 53, Autor: agacjo

Wokulski - romantyk czy pozytywista? (1)

Stanisław Wokulski to główna postać w utworze Bolesława Prusa „Lalka”. Ma czterdzieści lat i spore doświadczenie życiowe. Jest właścicielem sklepu i zajmu [...]

Dodano: 2008-08-24 11:29:34 , Wyświetleń: 1565 , Ocena: 65.09, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Wokulski - co mnie fascynuje i budzi szacunek, a co drażni i wzbudza sprzeciw.

Głównym tematem powieści Bolesława Prusa było, jak sam autor pisał „przedstawienie naszych polskich idealistów na tle rozkładu politycznego”. Takim polskim idea [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:47 , Wyświetleń: 1148 , Ocena: 37.12, Głosów: 24, Autor: pawlukewa

Wieś polska w pozytywizmie

2 poł. XIX w., zabór rosyjski. W wójtowej kancelarii we wsi Barania Głowa pisarz gminny Zołzikiewicz namawia wójta Burka, aby zamiast jego syna oddał do wojsk chłopa, Warzo [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:11 , Wyświetleń: 1178 , Ocena: 94, Głosów: 11, Autor: majka100100

Wiek dwudziesty pierwszy - porażka, czy klęska ?

Mówimy często, że przyszłość będzie lepsza. Zazwyczaj tak jest, lecz w dzisiejszych czasach trudno przewidzieć.W ciągu tego roku byliśmy świadkami wielu bardzo inter [...]

Dodano: 2008-09-12 08:49:54 , Wyświetleń: 978 , Ocena: 98.88, Głosów: 7, Autor: Michalk88

Wartości cenione przez Wokulskiego i sposób ich realizacji.

W epoce pozytywizmu dla ludzi ważna była „prac u podstaw” polegająca na szerzeniu oświaty i pomocy biednym oraz „praca organiczna” mająca na celu wspó [...]

Dodano: 2008-12-17 11:01:34 , Wyświetleń: 855 , Ocena: 25.23, Głosów: 25, Autor: majka100100

Warszawa w „Lalce” Bolesława Prusa i obecnie.

Miasta od wieków fascynowały pisarzy. Ich złożone organizmy skupiające w sobie tak wiele najróżniejszych elementów były zarówno znakomitym tłem jak i podłożem dla wyda [...]

Dodano: 2008-07-06 18:31:43 , Wyświetleń: 1052 , Ocena: 47.65, Głosów: 16, Autor: tom

Warszawa w "Lalce" Bolesława Prusa.

Zaczynając od głównej postaci książki Stanisława Wokulskiego,którego pensjonat znajdował się na ulicy Krakowskie Przedmieście 4 w lokalu o numerze 2,możemy posuwając si [...]

Dodano: 2008-10-02 17:06:55 , Wyświetleń: 1281 , Ocena: 37.63, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Walczyć jak Wołodyjowski, kochać jak Kmicic i żartować jak Zagłoba.

„Potop” Henryka Sienkiewicza został napisany ku pokrzepieniu polskich serc. W czasie zaborów miał dawać nadzieje na wolność ojczyzny i przypominać o tym jak ki [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:09 , Wyświetleń: 2042 , Ocena: 20.19, Głosów: 56, Autor: ew.la

W świetle słów „miniatury o pozornie zabawnym zdarzeniu z ponurym, wcale nieśmiesznym epilogiem” skomentuj tematykę opowiadań Antoniego Czechowa.

To oczywiste, że każde opowiadanie Antoniego Czechowa jest inne i nie jest rzeczą prostą opisać wszystkich jego utworów nie poświęcając w tym celu zbyt dużo miejsca. Jedn [...]

Dodano: 2008-10-17 19:44:28 , Wyświetleń: 1093 , Ocena: 40.54, Głosów: 25, Autor: Michalk88

W jakim stopniu powieść Fiodora Dostojewskiego pomogła tobie zgłębić wiedzę o człowieku?

Człowiek jako istota stojąca na najwyższym stopniu ewolucji jest organizmem niesamowicie skomplikowanym. Mimo to ludzie coraz dokładniej poznają budowę i funkcjonowanie organ [...]

Dodano: 2008-03-09 18:32:26 , Wyświetleń: 2643 , Ocena: 16.81, Głosów: 51, Autor: ew.la

W jakim stopniu literatura moralistyczna odpowiada na Twoje problemy i pytania?

W swej pracy chciałbym zastanowić się nad tym, czym jest religia w życiu człowieka, jaką pełni rolę. Zdawać trzeba jednak sobie sprawę z tego, że nie da się osiągnąć [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:03 , Wyświetleń: 1768 , Ocena: 45.23, Głosów: 21, Autor: Mafej

W jakim sensie Wokulskiego można określić mianem Don Kiszota swoich czasów.

Silny, wytrwały, uparty, marzyciel... taki jest Don Kiszot – bohater powieści M.doCervantesa pt. „Don Kiszot z La Manczy”, taki jest Stanisław Wokulski z R [...]

Dodano: 2008-07-06 18:31:42 , Wyświetleń: 1057 , Ocena: 40.45, Głosów: 19, Autor: tom

W jaki sposób pierwszoosobowa narracja w pamiętniku Rzeckiego wpływa na nasz odbiór jego postaci?

„Czy takim mnie znasz, jakim ja siebie znam? Czy znasz mnie takim, jakim ja bym chciał?” – te słowa napisane przez największego współczesnego polskiego barda [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:28 , Wyświetleń: 1357 , Ocena: 23.76, Głosów: 41, Autor: majka100100

W jaki sposób nowela pozytywistyczna realizowała główne hasła epoki?

W oparciu o filozofię Herberta Spencera pozytywiści głosili hasło pracy organicznej, według której każdy człowiek powinien działać użytecznie, tylko wtedy całe społecz [...]

Dodano: 2008-03-05 19:19:44 , Wyświetleń: 1524 , Ocena: 47.81, Głosów: 15, Autor: ew.la

W jaki sposób Henryk Sienkiewicz realizuje w „Potopie” ideę krzepienia serc?

Połowa lat osiemdziesiątych XIX wieku to był dla Polaków trudny okres. Zbliżała się setna rocznica utraty niepodległości, a podczas tych lat zostali ciężko doświadczeni [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:29 , Wyświetleń: 937 , Ocena: 41.81, Głosów: 15, Autor: GOSIA288

Uzasadnij, że "Latarnik" jest wyrazem hołdu H.Sienkiewicza dla A.Mickiewicza.

W utworze Henryka Sienkiewicza pt:"Latarnik" została ukazana książka Adama Mickiewicza pt:"Pan Tadeusz". Przez przedstawienie tego dzieła H.Sienkiewicz chciał złożyć hołd [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:41 , Wyświetleń: 1122 , Ocena: 47.45, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Uzasadnij pogląd samego autora "Lalki", że jest ona powieścią społeczną. Wykorzystaj artykuł Macieja Janowskiego

Po I połowie XIX wieku romantyczne ideały zaczęły ustępować rodzącemu się właśnie nurtowi pozytywistycznemu. Nowa epoka całkowicie zanegowała wcześniejsze wartości, p [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:38 , Wyświetleń: 1144 , Ocena: 27.79, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Uzasadnij lub zakwestionuj obecność "Nad Niemnem" w obowiązkowym kanonie lektur.

Jesteśmy (ja i moi koledzy) wychowani w kulturze obrazkowej - telewizor, komiksy, gazety - tam wszystko podane jest w sposób, jak to się mówi naukowo "zwizualizowany". Obraz w [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:47 , Wyświetleń: 1037 , Ocena: 60.13, Głosów: 14, Autor: pawlukewa

Uzasadnij bujny rozwój publicystyki, form epickich w czasach pozytywizmu.

Pozytywizm koncentrował się na przygotowywaniu narodu do wielkiego, ale odległego w czasie powstania; jego idami były praca organiczna, praca u podstaw koncentrujące się na p [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:13 , Wyświetleń: 1219 , Ocena: 51.72, Głosów: 24, Autor: agacjo

Udowodnij, że literatura pozytytywizmu propaguje ideały epoki.

Pozytywizm jest epoką przypadającą na lata w Polsce 1864-1890, natomiast w Europie 1840-1870. W tych latach żyło i tworzyło wielu wybitnych pisarzy, poetów, publicystów, n [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:35 , Wyświetleń: 1039 , Ocena: 51.56, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

Udowodnij, ze dzieło Honoriusza Balzaka pt. „Ojciec Goriot” potwierdza słuszność definicji Stendahla, że „powieść jest jak zwierciadło, które obnosi się po gościńcu”.

Honoriusz Balzak, chociaż żył w latach 1799- 1850, czyli w okresie romantyzmu, nigdy nie zajmował się pisaniem utworów typowych dla tamtej epoki, takich jak poematy dygresyjn [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:07 , Wyświetleń: 1014 , Ocena: 973, Głosów: 0, Autor: elkakida

Typowe gatunki literackie pozytywizmu.

Nowela:Ukształtowała się we Włoszech w okresie renesansu - G. Boccacio „Dekameron”. Nowela - zwięzły prozatorski gatunek literacki o wyraziście zarysowanej a [...]

Dodano: 2008-10-06 17:48:06 , Wyświetleń: 997 , Ocena: 60.18, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Twierdzi się, że "Lalka" Bolesława Prusa jest powieścią - arcydziełem. Jeśli podzielasz ten sam pogląd, wskaż parę walorów uzasadniających tę ocenę.

Według mnie "Lalka" B. Prusa jest arcydziełem Polskiego Pozytywizmu, arcydziełem epoki realizmu. Założeniem twórców realizmu było przedstawienie takich postaci i sytuacji, [...]

Dodano: 2008-03-30 09:54:36 , Wyświetleń: 1498 , Ocena: 22.03, Głosów: 60, Autor: pawlukewa

Trzy drogi życiowe trzech bohaterów powieści pozytywistycznych.

W powieściach pozytywistycznych jest wiele postaci budzących nieprzemijające czytelnicze fascynacje. Mało bohaterów szkolnych lektur na długo staje się bliskimi znajomymi od [...]

Dodano: 2008-10-13 16:02:23 , Wyświetleń: 1082 , Ocena: 48.67, Głosów: 17, Autor: Michalk88

Tomasz Judym - chybiony pozytywista, romantyk realizmu, Hamlet dzisiejszy?

Tomasz Judym jest uważany za głównego bohatera "Ludzi Bezdomnych". Posiada bardzo złożoną osobowość i zawikłaną psychikę. Należałoby się zastanowić czy aby na pewno [...]

Dodano: 2008-08-22 12:42:06 , Wyświetleń: 1460 , Ocena: 75.83, Głosów: 17, Autor: Michalk88

Tomasz Judym - bohater prawdziwy czy papierowy.

W twórczości Stefana Żeromskiego bardzo często spotkać możemy utwory, w których ukazana jest pełna poświęcenia walka o byt niższych warstw społecznych. Z problemem tym [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:50 , Wyświetleń: 1165 , Ocena: 16, Głosów: 48, Autor: ew.la

To wyjątkowo trafny tytuł - Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”.

„Syzyfowe prace” były jedną z pierwszych powieści Stefana Żeromskiego. Początkowo książka miała mieć tytuł „Andrzej Radek, czyli Syzyfowe prace” . [...]

Dodano: 2008-10-31 17:37:29 , Wyświetleń: 1053 , Ocena: 46.31, Głosów: 15, Autor: Mafej

Teorie filozoficzne uczonych zachodnioeuropejskich.

John Stuart Mill - przedstawiciel empiryzmu, Herbert Spencer - twórca filozofii ewolucjonizmu - twierdził, że rozwojowi podlega cały wszechświat a przemiany dokonują się sta [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:04 , Wyświetleń: 1928 , Ocena: 105.56, Głosów: 17, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?